przechować się

przechować się
 1. зберегтися;
 2. переховатися

Praktyczny słownik polsko-ukraiński. 2014.

Look at other dictionaries:

 • przechować (się) — {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. przechowywać (się) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przechowywać się – przechować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} trwać mimo przeciwności, wytrzymywać próbę czasu; utrzymywać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}W tej okolicy przechowały się stare obyczaje. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • przechować — dk I, przechowaćam, przechowaćasz, przechowaćają, przechowaćaj, przechowaćał, przechowaćany przechowywać ndk VIIIa, przechowaćowuję, przechowaćowujesz, przechowaćowuj, przechowaćywał, przechowaćywany 1. «uchronić coś przed zepsuciem, zaginięciem… …   Słownik języka polskiego

 • zachowywać się – zachować się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przetrwać, przechować się przez jakiś czas; ocaleć od zniszczenia, zapomnienia itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czy zachowały się jakieś pamiątki po nim? Tego typu relikty zachowują się …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • zachować — dk I, zachowaćam, zachowaćasz, zachowaćają, zachowaćaj, zachowaćał, zachowaćany zachowywać ndk VIIIa, zachowaćowuję, zachowaćowujesz, zachowaćowuj, zachowaćywał, zachowaćywany 1. «schowawszy przetrzymać, zatrzymać coś, przechować» Zachować czyjeś …   Słownik języka polskiego

 • dochować — dk I, dochowaćam, dochowaćasz, dochowaćają, dochowaćaj, dochowaćał, dochowaćany dochowywać ndk VIIIa, dochowaćowuję, dochowaćowujesz, dochowaćowuj, dochowaćywał, dochowaćywany «przechować do pewnego czasu, do końca» Dochować w całości depozyt.… …   Słownik języka polskiego

 • przetrwać — dk I, przetrwaćam, przetrwaćasz, przetrwaćają, przetrwaćaj, przetrwaćał, przetrwaćany 1. «przebyć, przeżyć, przetrzymać jakiś, zwłaszcza trudny okres; utrzymać się przy życiu, nie ulec zagładzie, zniszczeniu; przechować się, zachować się,… …   Słownik języka polskiego

 • przetrwać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, przetrwaćam, przetrwaća, przetrwaćają, przetrwaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} przeżyć, przebyć, przetrzymać jakiś trudny czas, utrzymać się przy życiu, nie ulec zagładzie,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • potrzymać — dk I, potrzymaćam, potrzymaćasz, potrzymaćają, potrzymaćaj, potrzymaćał, potrzymaćany 1. «wziąć coś (kogoś) na chwilę, na pewien czas do ręki, do ust (do dzioba, do pyska); przytrzymać» Potrzymać czapkę w ręku. Potrzymać dziecko na ręku.… …   Słownik języka polskiego

 • dotrzymać — dk I, dotrzymaćam, dotrzymaćasz, dotrzymaćają, dotrzymaćaj, dotrzymaćał, dotrzymaćany dotrzymywać ndk VIIIa, dotrzymaćmuję, dotrzymaćmujesz, dotrzymaćmuj, dotrzymaćywał, dotrzymaćywany 1. «trzymać, przechować do pewnego (jakiegoś) czasu»… …   Słownik języka polskiego

 • przetrzymać — dk I, przetrzymaćam, przetrzymaćasz, przetrzymaćają, przetrzymaćaj, przetrzymaćał, przetrzymaćany przetrzymywać ndk VIIIa, przetrzymaćmuję, przetrzymaćmujesz, przetrzymaćmuj, przetrzymaćywał, przetrzymaćywany 1. «ująwszy, chwyciwszy potrzymać coś …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”